PERSONDATA- OG COOKIE POLITIK
Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken,
som du ikke kan acceptere.

På https://lejrskolen-fur.dk/kontakt
vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af privatlivspolitikken.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Fur Lejrskole
Fædammevej 2
7884 Fur
Tlf.: 51929575

Mail: info@lejrskolen-fur.dk
www.lejrskolen-fur.dk
Kontaktperson: Thomas Bedsted, Tlf: 29696280
Email: info@lejrskolen-fur.dk
Hjemmeside: www.lejrskolen-fur.dk

Registrering af data:
Når du besøger vores website registrerer vi (Fur Lejrskole) alene persondata i det omfang, du selv har givet os disse oplysninger. Det vil typisk være ved reservation og booking af lejren.

Personhenførbare oplysninger sælges eller videregives aldrig til tredjepart. Vi registrerer persondata med det formål at kunne yde vore kunder og andre, der er interesseret i vores lejr, den bedst mulige service. Persondataene er nødvendige for at administrere din leje af vores lejr.

Vi registrerer følgende personoplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnumre
• E-mailadresse og i nogle tilfælde også:
• Bankoplysninger (reg.nr. og kontonr.)
Eksempel på kommunikation er indgåelse af lejekontrakt og opkrævning af lejebeløb mm. Vi kommunikerer, så vidt muligt, via e-mail.Oplysninger om reg.nr. og kontonr. bruger vi, når vi skal returnere penge, fx hvis der er betalt depositum.

Beskyttelse og opbevaring af personoplysninger:

Oplysningerne lagres på webhotel i Danmark, nærmere bestemt simply (www.simply.com) Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi gemmer de registrerede persondata i ukrypteret form i databaser, der er beskyttet mod uautoriseret adgang. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. E-mail kommunikation sker altid med kryptering (SSL eller TLS).

Periode for opbevaring:
Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig. Har du oplyst os dine kontaktoplysninger, uden at vi fik indgået en lejeaftale, vil dine oplysninger blive slettet efter maksimalt 1 måned.

Dine rettigheder:
Når vi behandler personoplysninger om dig, har du en række særlige rettigheder efter persondataforordningen: Retten til at blive oplyst om behandlingen af data Retten til indsigt i egne personoplysninger Retten til berigtigelse og sletning Under særlige omstændigheder: Retten til begrænsning af behandling Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) Retten til indsigelse Retten til tilbagekaldelse af samtykke, hvis behandlingen er baseret på samtykke.

Du kan skrive til lejrens kontaktperson, for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. Kontaktpersonen er angivet øverst i dette dokument. Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal,
1300 København K., telefon 3319 3200,
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Tredjepartsindhold, websites, tjenester mv.:
Vi benytter os af 2 eksterne tjenester, som vi har indgået databehandler aftale med: www.simply.com, som er vores hostingcenter til bookingssystemet. www.fakturaservice.dk En tjeneste som vi benytter, når vi sender fakturaer til offentlige institutioner Forbehold Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores persondatapolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på websitet.

Cookie politik:
En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. www.lejrskolen-fur.dk gør ikke brug af cookies.

Yderligere spørgsmål:
Du er velkommen til at kontakte os på info@lejrskolen-fur.dk hvis du har yderligere spørgsmål til cookies eller persondata på www.lejrskolen-fur.dk.